Keith HARING – Radiant World / Žiarivý svet

  • sprístupnená 21.07. 2020

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach vystavuje viac ako 40 originálnych diel Keitha Haringa. Je to zatiaľ najväčšia expozícia diel umelca na Slovensku, zostavená z piatich portfólií vytvorených v rokoch 1989 až 1990: Icons 2×, White Icons, The Story of Red and Blue a Flowers. Reflektujú jeho posledné obdobie tvorby a sú výsledkom dvojročnej snahy múzea manažovať rozšírenie expozícií aj o ďalších svetových umelcov, ktorí buď priamo spolupracovali s Andym Warholom, alebo časť ich tvorby sa ním inšpiruje.