WORKSHOPY

V spolupráci s vysokými školami pripravujeme v mesiaci september workshopy pre študentov vysokých škôl:

18. – 22. 09. NEKOVENČNOSŤ VŠEDNOSTI
workshop pre študentov Katedry intermédií a digitálnych médií Akadémie umení v Banskej Bystrici
garanti: doc. Miroslav Nicz, akad. mal., prof. Mgr. Art. Michal Murín, ArtD.
lektori: Mgr. Art. Peter Janáčik, PhD., Mgr. Ján Adamove, ArtD., Viktor Fuček

workshop_medzilaborce

25. – 28. 09. EXTERNÝ WORKSHOP
workshop pre študentov Ateliéru nových médií a fotografie na Fakulte umení TU v Košiciach
garant: prof. Mgr. Art. Michal Murín, ArtD.
lektori: Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. , Mgr. art. Martin Kudla, ArtD., PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD.

Externý_workshop_MMUAW_2019_pozvánka