Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy’ego Warhola w Medzilaborcach (MMUAW) zostało założone w 1991 roku jako pierwsze na świecie w całości poświęcone królowi pop-artu. Dzisiaj muzeum jest ponadregionalną instytucją o charakterze muzealno-galeryjnym zajmującą się aktualnymi tendencjami w sztuce współczesnej, a przede wszystkim życiem i twórczością Andy’ego Warhola.

budova-muzea Muzeum przybliża ideę oraz prezentuje nie tylko życie i twórczość Andy’ego Warhola, ale także współczesne tendencje w sztuce i kulturze, wpływ pochodzenia etnicznego artysty na jego twórczość, wpływ pop-artu na sztukę oraz powiązaną z tym tematykę.

Od 01 kwietnia 2002 roku muzeum zarządza Preszowski Kraj Samorządowy.

Więcej o historii muzeum a o ekspozycji