Andy Warhol urodził się 6 sierpnia 1928 roku w Pittsburghu w rodzinie rusińskich imigrantów pochodzących ze wsi Miková znajdującej się w pobliżu miejscowości Medzilaborce. Miał dwóch starszych braci Paula (*1922, †2014) i Johna (*1925, †2010). Ojciec Andrej Varchola/Andrew Warhola (*1886, †1942) pracował jako robotnik i górnik. Matka Júlia Varcholová/Julia Warhola (*1892, †1972) wychowywała dzieci w duchu szacunku do wiary, rodziny i tradycyjnych wartości. Żyli bardzo skromnie, regularnie uczestniczyli w nabożeństwach greckokatolickich.

Dzięki braciom Andy’ego Warhola – Johnowi i Paulowi, a także Fredowi Hughesowi reprezentującemu Fundację Andy’ego Warhola w Nowym Jorku oraz inicjatywie Michala Bycka, PhD. w Medzilaborcach zostało założone muzeum jako ponadregionalna instytucja typu muzealno-galeryjnego zajmująca się aktualnymi tendencjami w sztuce współczesnej, ale przede wszystkim życiem i twórczością Andy’ego Warhola.

Powstanie Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy’ego Warhola w Medzilaborcach poprzedzały wydarzenia zainicjowane przez Michala Byckę, PhD. najpierw w Małej Galerii Klubu Przyjaciół Sztuki przy dziale plastycznym Ludowej Szkoły Sztuki, a później Stowarzyszenie Andy’ego Warhola w Medzilaborcach. Za czasów funkcjonowania tych instytucji jeszcze w okresie panowania poprzedniego politycznego ustroju udało się zebrać stosunkowo wiele materiałów, różnych autentycznych dokumentów, które są dzisiaj częścią kolekcji i archiwum muzeum.

Oficjalnie muzeum zostało powołane przez Ministerstwo Kultury w 1991 roku, od 1 kwietnia 2002 roku podlega pod Wyższą Jednostkę Terytorialną Preszowskiego Kraju Samorządowego.

Przebieg powstania muzeum:

W 1973 roku pod wpływem prof. Ivana N. Šafranka, Michal Bycko po raz pierwszy spotkał się z nazwiskiem Andy’ego Warhola podczas studiów wyższych.

Lata 80. Również po zakończeniu studiów, kiedy pracował w Medzilaborcach jako nauczyciel, Michal Bycko w dalszym ciągu poszukiwał informacji o amerykańskim artyście pop-artu Andy'm Warholu i jego korzeniach. Za pośrednictwem Ľubicy Protivňákovej uzyskuje informację, iż jej babcia – Eva Bezeková, która była najmłodszą siostrą matki Andy'ego – Júlii, mieszkała w Mikovej. Michal Bycko zdobył pierwsze rodzinne fotografie oraz korespondencję Warholów i Bezeków. Vladimír Protivňák, mąż Ľubicy, spotkał się w USA z bratem Andy'ego – Johnem Warholem. Pochodzenie zostało potwierdzone, rodzina wywodzi się ze wsi Miková na północnym-wschodzie Słowacji.

22 lutego 1987 roku Andy Warhol umiera w Nowym Jorku.

1987 John Warhola odwiedza swoich krewnych we wschodniej Słowacji. 16 września osobiście spotkał się z nim Michal Bycko i zaproponował, aby pomógł mu w odzyskaniu dzieła Andy'ego Warhola dla pewnej słowackiej galerii. John Warhola obiecał, że jako wiceprezes The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts (Fundacja Andy'ego Warhola na Rzecz Sztuki Wizualnej) w Nowym Jorku będzie wspierać ten pomysł.

1988 Rozpoczęto komunikację z Fundacją Andy'ego Warhola na Rzecz Sztuki Wizualnej w Nowym Jorku, która wymagała rozmów z oficjalną instytucją, najlepiej z muzeum. Na przebieg rozmów miała wpływ ówczesna sytuacja polityczna i społeczna oraz pojmowanie sztuki zachodniej jako czegoś negatywnego i niepożądanego, dlatego wiele instytucji odmawiało lub obawiało się udziału w rozmowach.

1989 W styczniu Michal Cihlář oraz Rudo Prekop nawiązali kontakt z Michalem Bycko. W czerwcu realizowali wystawę popartowych grafik Michala Cihlářa w Medzilaborcach, która odniosła duży sukces. We wrześniu przeprowadzono petycję w sprawie założenia muzeum, której pomysłodawcami byli prascy plastycy Michal Cihlář, Aleš Najbrt oraz fotograf Rudo Prekop. Oprócz wielu innych ważnych osobistości podpisał ją również dysydent i przyszły prezydent Czechosłowacji – Václav Havel.

Następnie prowadzono rozmowy w sprawie remontu starej poczty dla celów muzeum. Z początkiem listopada Michal Bycko zainstalował wystawę o Andy'm Warholu, gdzie zostały pokazane dokumenty i materiały reklamowe dotyczące Andy’ego. Po raz pierwszy opublikowano informacje dotyczące rusińskiego pochodzenia artysty. Wystawa została otwarta 16.11.1989 r., symbolicznie w „przeddzień aksamitnej rewolucji”. Po upadku totalitarnego ustroju /17.11.1989/ Warholem zaczęło interesować się wiele instytucji i miast. 28 grudnia 1989 roku przyjęto Statut Muzeum w Medzilaborcach.

1990 Druga wizyta Johna Warholi w Medzilaborcach. Miasto przyznało mu honorowe obywatelstwo, ale wyjeżdża rozczarowany postępem prac przy remoncie budynku starej poczty. Funkcjonariusze odpowiedzialni za przebieg prac nie dopilnowali uzgodnionych terminów. Stanowisko nowojorskiej fundacji i jej prezesa A. L. Gilliesa było jednoznaczne – do wypożyczenia obrazów może dojść tylko po zakończeniu prac w pomieszczeniach dla muzeum. 22 marca 1990 roku założono apolityczne i niepaństwowe Stowarzyszenie im. Andy'ego Warhola /SAW/.

W kwietniu 1990 w Nowym Jorku odbyło się spotkanie przedstawicieli miasta Medzilaborce z prezesem fundacji Archibaldem L. Gilliesem. W skład delegacji weszli: Ján Bicko, Eugen Gališin, Michal Turok-Heteš i Vladimír Protivňák. Rozmowy były poświęcone oficjalnej nazwie muzeum i komplikacjom związanym z remontem budynku.

1991 Dla celów muzeum Urząd Miasta w Medzilaborcach udostępnił nowo wybudowany Dom Kultury, 2/3 pomieszczeń budynku przekazano muzeum na podnajem. W pracach nad aranżacją wnętrza muzeum uczestniczyli Michal Cihlář, Rudo Prekop, Michal Bycko oraz architekt Štefan Pacák. Fundacja została poinformowana o przygotowanych pomieszczeniach dla muzeum.

W maju 1991 roku Paul Warhola wysłał kilka obrazów swojego autorstwa oraz obrazy swojego syna Jamesa jako dar dla nowo powstającego muzeum.

30 czerwca 1991 miało miejsce uroczyste otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej rodziny Warholów – MMURW.

1 września 1991 Ministerstwo Kultury Republiki Słowackiej w Bratysławie oficjalnie uznało muzeum za samodzielny podmiot prawny.

9 września 1991 austriacka firma dostarczyła 13 oryginalnych prac Andy’ego Warhola do Medzilaborców. Transport asekurował Jay Shriver, swego czasu asystent Warhola, członek Fundacji Andy’ego Warhola na Rzecz Sztuki Wizualnej w Nowym Jorku.

5 października 1991 miał miejsce uroczysty wernisaż wystawy „Andy Warhol w kraju swoich rodziców”. Uczestniczyli w nim także John Warhola i minister kultury Republiki Słowackiej Ladislav Snopko. Częścią wystawy były również dzieła Paula i Jamesa Warholów.

Z Pragi wyjechał specjalny pociąg do Medzilaborców „WARHOLTOUR”. Wystawę zwiedziło ponad 2000 osób.

1994 W Pittsburghu powstało drugie na świecie muzeum poświęcone Andy’emu Warholowi.

1997 Nazwa muzeum ulega zmianie na MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA V MEDZILABORCIACH /MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ ANDY’EGO WARHOLA W MEDZILABORCACH/.

1 kwietnia 2002 MMUAW na podstawie statutu Preszowskiego Kraju Samorządowego zostało uznane za ponadregionalną, kolekcjonerską, naukowo-badawczą, kulturowo-edukacyjną instytucję w dziedzinie działalności muzealnej i galeryjnej.

16 listopada 2002 przed budynkiem muzeum ma miejsce odsłonięcie 230-centymetrowej rzeźby Andy’ego Warhola autorstwa prof. Juraja Bartusza.

22 czerwca 2006 w muzeum w Medzilaborcach James Warhola promował swoją książkę „Z wizytą u słynnego stryja”, wykorzystując do tego celu ziemię zebraną we wsi Miková.

24 grudnia 2010 umiera John Warhola, starszy brat Andy’ego Warhola, jeden z założycieli muzeum.

2011 Podczas uroczystych obchodów 20. rocznicy założenia muzeum odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Johnowi Warholowi

29 stycznia 2014 umiera Paul Warhola, najstarszy brat Andy’ego Warhola.

W 2016 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy’ego Warhola w Medzilaborcach obchodziło 25 rocznicę powstania. Z tej okazji muzeum odwiedził bratanek Andy’ego Warhola – Donald Warhola z żoną i synem Andy’m.