Fond na podporu umenia

  • Reštaurovanie Portfólia Black and White Flowers
  • Reštaurovanie krstnej košieľky Paula, Johna, Andyho Warholovcov a pôvodnej úložnej kazety
  • Ochrana zbierkového fondu – nákup úložného mobiliáru pre depozitár múzea