Nadácia Andyho Warhola pre vizuálne umenie, a. s., je nezisková organizácia so sídlom v New Yorku, ktorá podporuje výtvarné umenie a je nositeľom autorských práv k výtvarným dielam Andyho Warhola za podmienky, že také autorské práva existovali v čase smrti Andyho Warhola. Na Slovensku je Nadácia Andyho Warhola pre vizuálne umenie, a. s. zastúpená autorskou spoločnosťou LITA. V prípade otázok týkajúcich sa použitia diel Andyho Warhola prosím kontaktujte

LITA:

LITA, autorská spoločnosť
Výtvarné oddelenie
Mozartova 9
P. O. Box 28
810 01 Bratislava 11
tel: +421 2 6720 9321, 6720 9301
fax: +421 2 6280 2246
e-mail: vytvarne@lita.sk