Vitajte na oficiálnych stránkach Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach!

PLÁNOVANÉ UKONČENIE REKONŠTRUKCIE MÚZEA JE DO KONCA ROKA 2024.

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa dištancuje. od obsahu internetových stránok, stránok na sociálnych sieťach alebo subjektov, ktoré zverejňujú neoverené informácie o MMUAW.

MMUAW zodpovedá za obsah iba oficiálnych internetových stránok www.muzeumaw.sk ako aj oficiálnych stránok na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter – Múzeum moderného umenia Andyho Warhola / @MuzeumAW, Instagram – Múzeum Andyho Warhola / muzeumaw).


>


D O K U M E N T Y


ZVEREJNENÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V MÚZEU MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA V MEDZILABORCIACH 

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach
IČO: 37781405, Andyho Warhola 748/36, 068 01 Medzilaborce
kontaktné údaje: t. č.: +421 57 74 800, email: awmuzeum@gmail.com 

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom: 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“): ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo