☕ COFFEE BREAK ☕

Do najväčšej krízy sa múzeum dostalo v roku 1996. Rozhodnutím MK SR č. MK 2350/1996 zo dňa 28. júna 1996 o vytvorení regionálnych kultúrnych centier bolo MMUAW začlenené do Vihorlatského kultúrneho centra so sídlom v Humennom. Múzeum bolo síce naďalej zriaďované orgánom štátnej správy, ale narušila sa jeho právna existencia. Zo strany štátu bola porušená garančná zmluva s Nadáciou Andyho Warhola v New Yorku, ktorá zaručovala nedotknuteľnosť majetku a právnej nezávislosti múzea. Po období zmätkov vo vedení múzea sa múzeum konečne v roku 2001 oddelilo od VKC v Humennom a znovu nadobudlo právnu subjektivitu. Zdedilo však aj dlhy, ktoré vznikli zlým hospodárením VKC.

Nech sa takéto dejiny už pre nás nikdy neopakujú!